Zuidasdok gaat zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad.

De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van de Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting.

Het project Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRAil en de Gemeente Amsterdam. Imagine werkt met name aan het uitbreiden en vernieuwen van het station Amsterdam Zuid.

Werkzaamheden Imagine

Imagine voert voor dit project de volgende werkzaamheden uit:

  • Ontwerp van het Gebouw Beheers Systeem (GBS) van het treinstation.
  • Schrijven van het besturingsplan voor de bediening (MMI), besturing en bewaking van de stationsgebonden installaties ten behoeve van:
    • Klimaatinstallaties, verlichting, energievoorziening, omroep, brandmeld & ontruiming etc.
  • Ontwerp van de Centrale bediening van de metro-installaties (Metro en Tram):
    • Signaaluitwisseling tussen installaties, bekabeling.
  • Opzetten van een coderingsstandaard voor de stationsgebonden installaties (SGI)
  • Opzetten van een raakvlakken database.

Meer informatie en de actuele status van het project is te vinden op de website van Zuidasdok.