Steeds vaker blijkt dat technisch management, het waarborgen dat een ontwerp in alle ontwerpstadia blijft voldoen aan de gestelde eisen, binnen de kaders die zijn gesteld aan tijd en geld, een apart vak is. Door onze kennis en ervaring op zowel procesmatig als technisch gebied zijn wij in staat om overzicht te creëren en risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken. Het realiseren van een verifieerbaar en valideerbaar ontwerp dat aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen is ons doel.

Bij Imagine hebben we de kennis en ervaring in technisch management in de ontwerpfase en testmanagement tijdens de realisatie.