Bij omvangrijke projecten is het niet voldoende om de basistechnieken zoals planning en structurering van belangen en risico’s toe te passen om tot het gewenste projectresultaat te komen. De ‘zachte kant’ is minstens zo belangrijk. Vaardigheden als communicatie, omgaan met weerstand en effectief gedrag zijn van groot belang. Imagine beschikt over de ervaring en kennis van zowel de harde als de zachte aspecten van projectmanagement om een project van beleidsvorming tot realisatie te kunnen vormgeven. Resultaatgericht samenwerken, gestoeld op persoonlijke kracht en inzet en niet vanuit een machtspositie.

Wij hebben onder meer brede ervaring met het praktisch toepassen van methodieken zoals PRINCE2 en systeemgerichte contractbeheersing.