VICnet

Imagine ondersteunt de KPN-afdeling SDU-RWS bij de advisering en engineering van de netwerkinfrastructuur van Rijkswaterstaat, waaronder het verkeersinformatie- en -communicatienetwerk (VICnet) en de verkeerscentrales.

De werkzaamheden omvatten het ontwikkelen en onderhouden (life cycle) van bouwstenen voor producten en diensten voor VICnet. De gestandaardiseerde producten en diensten worden geleverd volgens vastgelegde SLA’s en kosten, en worden opgenomen in een met Rijkswaterstaat overeengekomen producten- en dienstencatalogus (PDC). Gezien de diversiteit van de netwerken wordt er op verzoek ook maatwerk (non-PDC) geleverd.

De KPN-afdeling SDU-RWS is ook verantwoordelijk voor het beheer van de vezelcapaciteit van het landelijk dekkende glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. Een onderdeel hiervan is het halfjaarlijkse structuurplan, waarin de te verwachte vezelbehoefte wordt gedefinieerd voor de te leveren producten en diensten. Deze capaciteitsverwachting komt voort uit de project forecast van Rijkswaterstaat en het door SDU-RWS vormgegeven capaciteitsmanagement. Het combineren van de capaciteitsverwachting en de bestaande capaciteit resulteert in adviezen voor uitbreiding of aanleg van nieuwe trajecten die Rijkswaterstaat kan onderbrengen in nog uit te voeren infrastructurele projecten.