Verkeerscentrales 2012 DID

Imagine heeft in opdracht van Cofely Energie & Infra B.V. (nu Engie) meegewerkt aan de installatie- en inbedrijfnametesten van het project Verkeerscentrales 2012 DID.

De testen waren onderdeel van het master testplan voor het project Verkeerscentrales 2012 DID. De nieuwe systemen werden getest conform het kwaliteitsmanagementsysteem van de klant.

Ter verificatie en validatie van de gestelde eisen zijn per fase en per object verificatie- en testplannen gemaakt. De testoutput, het verificatierapport en het testrapport zijn verwerkt in de verificatienota. In grote lijnen is de gehanteerde teststrategie per systeem als volgt bepaald:

  1. Risico-identificatie uitvoeren.
  2. Prioriteren risico’s op basis van impact, frequentie en detectie.
  3. Bepalen welke systemen in de risico’s een rol spelen door testdoelen vast te stellen en risicoklassen te bepalen.
  4. Op basis van de risicoklasse van systemen de zwaarte van de test vaststellen.
  5. Meewegen ervaringen van Rijkswaterstaat die waren opgedaan bij de renovaties van VCNWN en VCMN.