Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland

De verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland (VCNON) had behoefte aan meer en verbeterde werkplekken. Voor deze aanpassingen heeft Imagine onder meer het testmanagement verzorgd.

De VCNON draagt zorg voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op hoofdwegen binnen haar areaal. De taken zijn bijvoorbeeld wegen afzetten, spitsstroken openstellen en sluiten, het verkeer omleiden, weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen en coördineren van hulpdiensten bij calamiteiten op de beheerde wegen. Door het toenemende takenpakket en het toenemende areaal waren er meer werkplekken nodig.

De oorspronkelijke bedienruimte was niet groot genoeg voor het plaatsen van meer werkplekken. Om toch het aantal werkplekken van vijf naar maximaal twaalf te kunnen uitbreiden is VCNON aangepast naar zeven werkplekken in de bedienruimte en één in de ruimte beheer en opleiding. De aanpassing is zo uitgevoerd dat er in de toekomst eenvoudig kan worden uitgebreid naar in totaal twaalf werkplekken.

Naast de capaciteitsuitbreiding zijn ook de dynamische verkeersmanagementsystemen (DVM) ter ondersteuning van de wegverkeersleiders vervangen en uitgevoerd volgens de DID-standaard van VC2012. Vanwege alle aanpassingen aan deze DVM-systemen moesten ook de gebouwgebonden systemen aangepast worden en deels vernieuwd.

Het begeleiden en aansturen van het wegverkeer in Noord- en Oost-Nederland is vanuit de VCNON een continu proces. De wegverkeersleiders mochten tijdens hun werkzaamheden slechts minimale overlast ondervinden van de veranderingen. Om dit te kunnen realiseren, is een tijdelijke bedienruimte gecreëerd in het gebouw. Gedurende de werkzaamheden vonden twee grote transities plaats.

Het testmanagement bestond uit:

  • Het inzichtelijk maken van de verschillende testprocessen, de testmethode, strategieën en werkwijze.
  • Overzicht bieden van de systemen in de VC en (functionele) testen die deze systemen zullen ondergaan (waarbij het voorkomen van risico’s een belangrijke motivatie is voor de test).
  • Leidinggeven aan het testteam en bewaken/verwerken van de testresultaten.