Installaties Westrandweg

In opdracht van Cofely Energy & Infra B.V. (nu Engie) heeft Imagine meegewerkt aan het datacommunicatienetwerk, het besturingssysteem en het afsluitsysteem van de nieuwe Westrandweg.

De Westrandweg vormt samen met de Tweede Coentunnel een nieuwe verbinding ten westen van Amsterdam. Deze verbinding is aangelegd om de Eerste Coentunnel als knelpunt voor het autoverkeer op te lossen en het westelijk havengebied in Amsterdam beter bereikbaar te maken.

Cofely Energy & Infra B.V. heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland de elektrotechnische en mechanische installaties in het project Westrandweg ontworpen en gerealiseerd. Dit betrof de nieuwbouw van deze installaties, het aanpassen en uitbreiden van de verkeercentrale Noord-West Nederland (VCNWN) en de datatransmissie tussen beiden.

Imagine was betrokken bij de engineering van een aantal systemen:

  • Het datacommunicatienetwerk.
  • Het besturingssysteem van kunstwerk 520, een 3,3 kilometer lange fly-over.
  • Het afsluitsysteem van kunstwerk 520.