Haringvliet- en Volkerak-sluizencomplex

Bij de renovatie van het Haringvliet- en Volkeraksluizencomplexen (BDN 7858, een project van Vialis) had Imagine de leiding over het multidisciplinaire ontwerpteam.

Het renovatie-ontwerp omvatte de vervanging van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en besturing van de volgende objecten:

Haringvlietsluizencomplex:

  • Spuicomplex
  • Goereesesluis
  • Basculebruggen
  • Ophaalbrug

Volkeraksluizencomplex:

  • Beroepsvaartsluizen 1, 2 en 3
  • Jachtensluis
  • Inlaatsluizen
  • Volkerakbrug

Het ontwerpproces is gestructureerd volgens de methodiek van systems engineering (SE). Het ontwerp is zodanig uitgevoerd dat gedurende het renovatietraject en de aansluitende meerjarige onderhoudsperiode aantoonbaar voldaan wordt aan de gestelde beschikbaarheids- en veiligheidseisen.

De beheersing van het contract is door opdrachtgever en opdrachtnemer ingericht volgens de richtlijnen voor systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en de voorwaarden van de UAV-GC 2005.