Project Zuidasdok

Zuidasdok gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van de Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting.

In opdracht van de projectorganisatie Zuidplus werkt Imagine aan het project Zuidasdok in Amsterdam, met name aan het uitbreiden en vernieuwen van het station Amsterdam Zuid.

Imagine voert voor dit project de volgende werkzaamheden uit:

  • Ontwerp van het Gebouw Beheers Systeem (GBS) van het treinstation.
  • Schrijven van het besturingsplan voor de bediening (MMI), besturing en bewaking van de stationsgebonden installaties ten behoeve van:
    • Klimaatinstallaties, verlichting, energievoorziening, omroep, brandmeld & ontruiming etc.
  • Ontwerp van de Centrale bediening van de metro-installaties (Metro en Tram):
    • Signaaluitwisseling tussen installaties, bekabeling.
  • Opzetten van een coderingsstandaard voor de stationsgebonden installaties (SGI)
  • Opzetten van een raakvlakken database.

>> Zie ook de website van Zuidplus